ZÁRÓJELENTÉS
A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: PTKF/499/2018
A projekt címe: Tájékoztató és tanácsadó kampány a Balatonnál a Balatonról
A kedvezményezett neve: Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület
A kedvezményezett címe: 8229 Csopak, Kőkorsó utca 2.
A kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Szauer Rózsa elnök
e-mail és telefonos elérhetősége: nabeelnok@nabe.hu; +36 304744233
A támogatás kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti összege (Ft): 1 001 000
A támogatás folyósított összege (Ft): 1 001 000
A támogatás elszámolt összege (Ft): 1 001 000
A projekt megvalósítási helyszínei: A Balaton régió több települése, kiemelten: Balatonfüred, Zamárdi, Ábrahámhegy, Sárospatak, Fonyód
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018.10.04.
A projekt befejezési időpontja: 2019.05.31
A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az eredmények részletezése: A beszámoló melléklete

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÁS

BEVEZETÉS

A Balaton térségében az utóbbi két évben jelentős változások voltak, és hamarosan újabbak is várhatók. Hidrológiai változások (a tó maximális vízszintjének emelése), a területfelhasználás változása (a Balaton törvény tervezett módosítása), nagy összegű új beruházások (összesen 365 milliárd Ft felhasználásával). Fő feladatunk egy kampány, a tervek és intézkedések ismertetésére a helyiekkel, illetve a lakossági észrevételek továbbítása a tervezők és döntéshozók felé.

A sokféle balatoni változás miatt a projekt változatos problémaköröket érintett, közülük három fő téma köré szerveztük a kampányt:

(1) A tó vízszintjének emelése az éghajlatváltozás hatásaira való fölkészülés balatoni kulcseleme. Egyes parti településeken ellenállás tapasztalható ellene, melynek oka főként a tájékozatlanság.

(2) A Balaton-törvény tervezett módosítása ugyancsak ellenállást váltott ki, mert a tó körüli övezetre vonatkozóan szigorításokat tartalmaz, a természetes partszakaszok védelme érdekében.

(3) A tervezett beruházások egy részéhez (például vitorláskikötők fejlesztése) ugyanakkor az érintett települések lakói már most igénylik a lakossági vélemény elfogadtatásához hatékony módszerek megismerését. (A NABE a korábbi években ért el sikereket a helyiek álláspontjának érvényesítésében.)

A jelen összefoglaló elsőként a kampány - valamennyi témakört érintő - tájékoztató anyagait ismerteti. Másodikként a 3 kiemelt témakör civil szempontú vázlatát, és harmadikként a tevékenységek időrendjét, utalva a tevékenység írásbeli alátámasztását is szolgáló dokumentumokra. A kormányzati szervek 2018 nyári és őszi fórumaihoz készített észrevételeink és javaslataink a kampány alapvető dokumentumaivá váltak.

Az alátámasztó dokumentumok (tájékoztató füzetek, meghívók, jelenléti ívek, állásfoglalások) a projekt honlapjáról tölthetők le, PDF formátumban. A honlapon fényképalbum és cikkgyűjtemény is található. A honlap linkje: www.kornyezetvedok.hu/balaton

TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK

Három általános tájékoztató füzet készült. Céljuk, hogy ne csak a kampány alatt, de a kampány utáni időkben is nyújtsanak információkat az érdeklődőknek, és folyamatos iskolás tevékenységünk során legyen kézbe adható tájékoztató anyagunk. Ugyanezt a célt szolgálja a készült három leporelló.

Füzetek:
    Balaton, Természetföldrajzi összefoglaló - Tájékoztató füzet
    Vízbiológia - Munkafüzet
    A Balaton és a vízgyűjtő-gazdálkodás - Tájékoztató füzet

A leporellók a fórumok résztvevői számára nyújtottak rövid összefoglalást a fórum témáiról.

A TÉMAKÖRÖK CIVIL SZEMPONTÚ VÁZLATA

1. Az éghajlatváltozás hatásaira történő felkészülés

1.1 Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés (VGT-3)

Az európai vizek jó állapotának elérése a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés folyamatában (VGT) valósul meg. A vizek védelmére vonatkozó európai normák magyarországi bevezetésének célja, hogy a vizet és a közpénzeket egyaránt pazarló technokráciát felváltsa a vízmegőrzés és az önszabályozó természeti rendszerek helyreállítása. Nagy lehetőség ugyanakkor a civilek számára demokratikus jogaik érvényesítésére, mert a magyar jogrendszerbe is beépített európai normák kötelezővé teszik, hogy az érintett népesség javaslatai, véleménye szerepeljen a vízügyi beruházások terveiben.

A VGT hat éves ciklusokban valósul meg, a harmadik ciklus (VGT-3) tervei elkészítésének határideje: 2021. december 22.

Magyarországon négy részvízgyűjtő van. Közülük a Balaton részvízgyűjtő VGT-3 terve civil egyeztetésének folyamatában a NABE koordinációs szerepet szeretne betölteni, csakúgy, mint a két előző ciklusban. A harmadik ciklus első teendője az ütemterv kidolgozása. Munkaanyagát 2019 januárjában tette közzé az OVF. A jelen projekt keretében nemcsak az OVF Munkaanyagához fűzött észrevételeinket dolgoztuk ki, hanem fölkészültünk a VGT-3 kidolgozása következő két évének teendőire. (Az észrevételeket csatoltuk az összefoglaló mellékleteihez.)

1.2 A tó vízszintjének növelése

A Balaton vizének az általános felmelegedés miatt várható csökkenése, és a vízpótlási alternatívák vitái majd tizenöt év után idén megegyezéssel zárultak. Egyesületünk aktív civil szereplője volt a problémakör megoldási folyamatának.

A Balaton felső szabályozási szintjének emelését elsőként egyesületünk szorgalmazta már a VGT-1 készítésének folyamatában, hogy megelőzhető legyen a 2000-2004 időszakban kialakult alacsony vízszint. Azt javasoltuk, hogy szerepeljen önálló terv-változatként a mostani állapot beavatkozás-mentesen hagyása, azaz lehetőség a természet önszabályozó mechanizmusának működésére. (A Balaton szép és fontos példáját mutatta az 'öngyógyításnak': a 2003-ra kialakult alacsony vízszintet már 2005-re javította a természet. Egyúttal a széles nyilvánosság szembesült azzal, hogy egy környezeti probléma esetén nem kell azonnal költséges műszaki beavatkozások - a Balaton esetén például a Rábából történő vízpótlás - terveit egyedüli lehetőségként beállítani.) Az általános felmelegedéshez történő alkalmazkodáshoz kézenfekvő megoldásként javasoltuk a felső szabályozási szint növelését. A szakmai alternatívák közé bekerült a javaslat, és végül a szakmai döntés is a mederben történő tározás lett. Több éves próbaüzem után, 2019 februárjában kapta meg a szabályozási szint 10 cm-mel történő emelése a vízjogi engedélyt. Ez azt jelenti, hogy a Balaton víztározó kapacitása 60 millió köbméterrel növekedett.

A mederben történő tározás előfeltétele a Sió zsilipjeinek felújítása, és a Sió medrének rehabilitációja. A feladat KEHOP projekt keretében folyik. A projekt társadalmasításában a NABE aktív szerepet vállalt. Javaslatunk elsősorban a Sió menti ligeterdők felújítása, és ártéri gazdálkodás bevezetése, ahol csak lehetséges. (Az észrevételeket csatoltuk az összefoglaló mellékleteihez.)

2. Az új Balaton törvény

Az új törvényi rendelkezésekben már nem szerepel önálló Balaton törvény, egységes területrendezési törvény része lett. 2016-17-ben lakossági fórumokon részt vettünk a törvénytervezet vitáin. Ezt a tervezetet az Országgyűlés - a végszavazás előtt közvetlenül - levette a napirendjéről. A - szövegében is - új törvényt 2018 decemberében fogadták el, 2019. március 15-én lépett hatályba.

A civil probléma a végrehajtási rendeletek késlekedése. A kampány során végig reménykedtünk, hogy a folyamat elkezdődik, és hangot lehet majd adni a térségben élők javaslatainak. Ez még nem történt meg. ezért a 2019. évi OT-ra állásfoglalást terjesztettünk elő, melyet el is fogadtak. Fő mondanivalója a kormányhoz intézett kérés:

"Az ezredforduló óta törvény védte a Balatont. A törvényt idén március 15-én hatályon kívül helyezték. Rendelkezéseinek egy része beolvadt az új területrendezési törvénybe.

Sajnos, az új törvény végrehajtásához a részletszabályokat tartalmazó rendeletek késlekednek. A parti beruházók és a zajos rendezvények szervezői ezt úgy értelmezhetik, hogy joghézag van, eddig tiltott tevékenységek most bátran megvalósíthatók.

Mindezekre tekintettel, az országos találkozó résztvevői felkérik a kormányt, hogy a területrendezés hiányzó rendeleteit mielőbb alkossa meg. Maradjon még védendő, természetes parti terület és védendő élővilág akkorra is, mire a rendeletek megszületnek."

Az elkövetkezendő időszakban egyesületünk tovább szorgalmazza a részletszabályok mielőbbi kidolgozását, és törekszik a helyiek szempontjainak érvényesítésére.

3. Lakossági álláspont elfogadtatása

A kampány időszakában előforduló helyi problémák közül kiemelkedett az országos érdeklődést is kiváltó jetski probléma.

A NABE - sikertelen egyeztetési próbálkozások után - végül petíciót fogalmazott, melyet rövid idő alatt kétezren aláírtak. A döntéshozóktól kértük a törvény módosítását, hogy megakadályozzuk a nem Balatonra való eszköz elterjesztését. Schmuck Erzsébethez, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnökéhez fordultunk. A törvénymódosító javaslat vitái még tartanak.

ESEMÉNYEK, ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK

2018-09-12 -- Kampányesemény
    Fórum a Balaton levezetőrendszerének korszerűsítéséről (Sió projekt)
    Anyag: NABE állásfoglalások

2018-09-24 -- Projektindító munkaértekezlet
    a NABE Elnökségi ülésén Zamárdiban

2018-10-26 -- Kampányesemény
    Beszámoló a környezetvédők Koordinációs tanácsának ülésén a Balaton problémáiról
    Anyag: NABE tájékoztató

2018-11-05 -- NABE workshop
    Zamárdi - Inváziós fajok a Balatonnál
    Anyag: meghívó, jelenléti ív, előadás

2018-11-10 -- NABE workshop
    a NABE küldöttgyűlésén Balatonfüreden
    Anyag: meghívó, jelenléti ív

2018-11-23 -- Kampányesemény
    Aláírásgyűjtés kezdete a jetski balatoni használatának engedélyezése ellen
    Anyag: petíció

2018-12-12 -- Kampányesemény
    BRVT ülés - a NABE tájékoztatója a testület ülésén

2019-02-22 -- Lakossági fórum Ábrahámhegyen
    Anyag: meghívó, jelenléti ív, vitaindító előadás

2019-03-04 -- Lakossági fórum Zamárdiban
    Anyag: meghívó, jelenléti ív, vitaindító előadás

2019-04-05 -- NABE workshop Sárospatakon
    Anyag: meghívó, jelenléti ív

2019-05-03 -- Lakossági fórum Balatonfüreden
    Anyag: meghívó, jelenléti ív

2019-05-21 -- Iskolai foglalkozás
    "A kis biológusok" - Ismerkedés a Balaton élővilágával - Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Fonyód [fényképek]

2019-05-27 -- Iskolai foglalkozás
    "Ismerkedés a vizeink ökológiai állapotával" - Festetics Kristóf Általános Iskola, Balatonkeresztúr [fényképek]

2018-05-28 -- Projektzáró munkaértekezlet Csopakon

2019-05-31 -- Kampányesemény
    OT állásfoglalás előterjesztése a balatoni problémákról a zöldek országos találkozóján
    Anyag: OT állásfoglalás

2019. június 28.
Összeállította: Dr. Hajósy Adrienne, Piliszky Zsuzsa, Szauer Rózsa