NORVÉG PROJEKT - 2. RÉSZBESZÁMOLÓ, MELLÉKLETEK

 

 

 

A NABE MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGÉNEK ÍRÁSBELI DOKUMENTUMAI

 

Balatonföldvár, 2015-08-24 -- A NABE első hírlevele a VGT-2-ről

    A 230 címre elküldött levél: nabe_hirlevel_2015_augusztus.pdf.

 

Balatonfüred, 2015-08-31 -- Részvétel OVF fórumokon

    NABE résztvevő: Hajósy Adrienne, Piliszky Zsuzsa, Szauer Rózsa, Vetőné Zeke Zsóka

    A mellékelt fájl: összefoglaló a Balaton fórumról.

 

Balatonföldvár, 2015-09-11 -- A NABE második hírlevele a VGT-2-ről

    A 330 címre elküldött levél: nabe_hirlevel_2015_szeptember.pdf.

 

Csopak, 2015-09-21 -- Anyagok a NABE konferencia résztvevőknek

    A fórumokra a résztvevőknek - jutalomként - VGT dossziéirótömb és matrica készült.

 

Fonyód, 2015-09-22 -- NABE fórum

    Mellékelt fájlok:
    program_2015-09-22.pdf,
    hajosy_adrienne_2015-09-22.pdf  --  előadás a VGT-2 társadalmasításáról [2 MB]
    szabo_peter_2015-09-22.pdf  --  előadás a Balaton VGT-2 eredményeiről [5 MB]
    homonnay_zsombor_2015-09-22.pdf  --  előadás a mederkotrásról és iszapkezelésről [1,5 MB]
    jelenleti_iv_2015-09-22.pdf
    fényképek

 

Gyenesdiás, 2015-09-29 -- NABE fórum

    Mellékelt fájlok:
    program_2015-09-22.pdf,
    gal_lajos_2015-09-29.pdf  --  előadás a forrásvizekről és a csapadékvizekről [36 MB]
    szabo_peter_2015-09-23.pdf  --  előadás a Balaton VGT-2 eredményeiről [3 MB]
    csepregi_andras_2015-09-29.pdf  --  előadás az emelkedő karsztvízszintekről és a visszatérő forrásokról [15 MB]
    homonnay_zsombor_2015-09-29.pdf  --  előadás a mederkotrásról és iszapkezelésről [1,5 MB]
    hajosy_adrienne_2015-09-29.pdf  --  előadás a VGT-2 társadalmasításáról [2 MB]
    jelenleti_iv_2015-09-29.pdf
    fényképek

 

Gyenesdiás, 2015-10-21 -- NABE fórum

    Mellékelt fájlok:
    program_2015-10-21.pdf
    szabo_peter_2015-10-21.pdf  --  előadás a Balaton VGT-2 eredményeiről [5 MB]
    homonnay_zsombor_2015-10-21.pdf  --  előadás a mederkotrásról és iszapkezelésről [2 MB]
    szakter_roland_2015-10-21.pdf  --  előadás a Balaton medrének 3D minőségű felméréséről [16 MB]
    hajosy_adrienne_2015-10-21.pdf  --  előadás a VGT-2 társadalmasításáról [2 MB]
    jelenleti_iv_2015-10-21.pdf
    fényképek

 

Balatonarács, 2015-10-26 -- NABE fórum

    Mellékelt fájlok:
    program_2015-10-26.pdf
    tahy_agnes_2015-10-26.pdf  --  előadás a Balaton VGT-2 eredményeiről [6 MB]
    clement_adrienne_2015-10-26.pdf  --  előadás a felszíni vizek minőségéről [4 MB]
    hajosy_adrienne_2015-10-26.pdf  --  előadás a VGT-2 társadalmasításáról [2 MB]
    jelenleti_iv_2015-10-26.pdf
    fényképek

 

 

A VGT MUNKACSOPORT DOKUMENTUMOK

 

2015-07-21 -- A munkacsoport levele a vízügyekért felelős helyettes államtitkárnak

Dr. Hoffmann Imre
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár

 Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Tisztelt Államtitkár Úr!

Alulírott civil környezetvédők, önkéntes munkával szeretnék elősegíteni a vízgyűjtő-gazdálkodás társadalmasítását. Ezért kéréssel fordulunk Önhöz a terv írásbeli véleményezési időtartamának meghosszabbítása érdekében. Ennek határidejét a VGT tervezet júniusi közzétételekor, 2015. július 31-ében szabták meg.

Így a több mint 2000 oldalnyi anyag és nagy tömegű mellékletei tanulmányozására, az érintett helyiek véleményének és észrevételeinek meghallgatására, és mindezek alapján írásbeli vélemény kialakítására - a jogszabályban biztosított fél év helyett - csak néhány hetet biztosítottak számunkra. Sajnálatos, hogy az utazást és fölkészülést igénylő fórumok nagy része is július hónapra esik. Ugyanakkor azt is sajnálatosnak tartjuk, hogy közérdeklődésre számot tartó fórumra, így például a hidromorfológiai problémákkal foglalkozóra, nem kaptunk meghívót.

Kérjük, hogy egy hónappal, augusztus végéig hosszabbítsa meg az írásbeli vélemények befogadásának határidejét. Szeretnénk felelősségteljes munkával hozzájárulni a magyarországi vizek védelmében nagy jelentőségű tervek elfogadottabbá tételéhez.

Budapest - Balatonföldvár - Győr - Miskolc - Pécs, 2015. július 21.

Köszönettel:

 Gruber Tamás, WWF Magyarország Alapítvány
 Dr. Hajósy Adrienne, Nők a Balatonért Egyesület
 Kiss József, Holocén Természetvédelmi Egyesület
 Lajtmann József, Reflex Környezetvédő Egyesület
 Nagy Péter, Magyarország Természeti és Kulturális Örökség Alapítvány
 Dr. Pánovics Attila, Pécsi Zöld Kör

    A csatolt fájl: civil_kornyezetvedok_levele_2015-07-21.pdf

    Megjegyzés: A határidőt - a levelünkben kért időtartammal - meghosszabbították, augusztus 31-ig. (Válaszlevelet nem kaptunk.)

 

2015-08-05 -- A vgt-munkacsoport találkozója az SKV-t író Respect kft-vel

    Résztvevők: Balogh Péter, Gruber Tamás, Hajósy Adrienne, Jánossy András, Kerpely Klára, Tahy Ágnes, Szilvácsku Zsolt,
    Horváth Anna, Fülöp Gyula.

    A találkozón résztvevő civilek gyors írásbeli javaslattételt vállaltak egy következő találkozó előkészítéseként. A NABE javaslat:

Hajósy Adrienne - Re: VGT SKV következő lépések

Címzett: Kerpely Klára

Másolat: Fülöp Gyula, dr. Szilvácsku Zsolt, Balogh Péter, Gruber Tamás, Andras JANOSSY, Dr, Piliszky Zsuzsa, Szauer Rózsa

Dátum: 2015. augusztus 6., csütörtök, 11:21:16

Melléklet: balaton_kikoto_problema_.doc

Kedves Címzettek!

A VGT áttekinthetőségét, és a fejlesztésre fordítható pénzek hatékony felhasználását szolgálná, ha a tervezés kialakult általános gyakorlata szerint - és jogszabályokban is előírt - sorrendben követnék egymást az alapvető munkarészek. Enélkül a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele (és az SKV) csak esetleges lehet.

A "balatoni hajózás, vitorlás, kikötő" témakörben mellékelt, a megjelent tanulmányokból kivágott (teljeskörű) idézetgyűjtemény szemelvényszinten mutatja a dolgozatok egymásra épülése rendezetlenségének problémakörét.

Az elvárt felépítés

    - környezeti állapotértékelés (beleértve a monitoringot, és az előző VGT értékelését),

    - jelentős problémák,

    - a 2015-2021 időszakra tervezett beavatkozások

lenne.

Az idézetgyűjtemény mutatja, hogy az állapotértékelés témakör (hiányzó dolgozat) megállapításai a JVK-ban és a VGT tervezetben is meg-megjelennek (többnyire azonos szöveggel), ám fájóan hiányoznak a megállapításokat alátámasztó tények. (Van érthetetlen ellentmondás is: 20 vagy 22 kikötő üzemel?)

A JVK dolgozatban csak néhány probléma jelenik meg, és ugyancsak fájóan hiányoznak az alátámasztó tények, felmérések, dolgozatok. Milyen adatok támasztják alá például a következő megállapítást: " A parti régió természeti állapota a fokozott antropogén hatások miatt leromlott."? Elvárható lenne, hogy legalább lábjegyzetben szerepeljen a parti régió természeti állapotáról készül dolgozat címe.

A JVK szerint " A kikötő fejlesztés gátolja a parti élővilág jó állapotának kialakulását." A jelenlegi beruházási gyakorlat erre nincs tekintettel, a hatóság szerint a kérdéskör nem igényel se felmérést, se hatásvizsgálatot, se engedélyt, mint ahogy a fenyvesi kikötőépítés engedélyében is áll: "Felügyelőség 24564/2013. ügyszámon megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak, valamint egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött."

A VGT tervezet a kikötő témakörben megismétli a JVK-ban írt kevés számú problémát és az állapotértékelés témakör megállapításait, ugyanakkor az érdemi beavatkozási javaslatok hiányoznak belőle. Kivéve két baljós mondatot (ami vélhetően csak tévedésből került a balatoni tervbe): "A felszíni vizek terhelése szempontjából kisebb jelentőségűek a révek, ahol önjáró kompok, illetve átkelőhajók segítségével a keresztirányú közlekedést biztosítják gépjárművek, illetve személyek részére. E vízi közlekedési forma csökkenő tendenciát mutat, mivel a réveket hidakkal váltják ki."

NABE (Nők a Balatonért Egyesület) javaslat:

A JVK és a VGT dolgozatok átszerkesztése, a szöveges párhuzamosságok megszüntetése nagy segítség lenne a 2015-2021 időszak munkáinak tervezéséhez. Lehetséges, hogy a Balatonra szorítkozva ezt el is végezzük, remélhetőleg még a VGT időkorlátain belül.

Szívélyes üdvözlettel: Adrienne

 

2015-08-13 -- A vgt-munkacsoport találkozója az SKV-t író Respect kft-vel

    Résztvevők: Balogh Péter, Gruber Tamás, Hajósy Adrienne, Tahy Ágnes, Szilvácsku Zsolt, Horváth Anna, Fülöp Gyula.

    A találkozón elhangzott NABE javaslatokat írásban is összefoglaltam:

Hajósy Adrienne - 2015-08-13 konferencia-hozzászólásom összefoglalása

Címzett: dr. Szilvácsku Zsolt, Kerpely Klára, Gruber Tamás, Balogh Péter, Fülöp Gyula, Szabó Balázs, Hajósy Adrienne, Jánossy András, Tahy Ágnes, Rákosi Judit, Horváth Anna

Dátum: 2015. augusztus 14., péntek, 10:02:36

Melléklet: levelezes_2009-2010.pdf

Kedves Címzettek! A csillagok alatt küldöm tegnapi hozzászólásaim összefoglalását. Szívélyes üdvözlettel: Adrienne

**********

Szervezési jellegű javaslatok a VGT tervezetekhez

Jó lenne, ha a következő hat évre a vizes kérdéskörök iránt érdeklődők alapdokumentumként használnák a vízgyűjtő-gazdálkodási tervet. A használhatósághoz szükséges az is, hogy a nagy mennyiségű szövegben és táblázatban méltányos időráfordítással megtalálható legyen a keresett információ. A jelen javaslatok célja, hogy növelje a VGT-2 anyagok áttekinthetőségét.

1. Az öt tervezet egészüljön ki - az szakcikkek abstractjaihoz hasonló - összefoglalóval. Az összefoglaló tartalmazza a mellékletek annotált ismertetését is.

2. A négy részvízgyűjtő anyag fejezeteiben alcímmel ellátott alfejezetként különüljön el a részvízgyűjtőre vonatkozó anyagrész az általánosságok leírásától. Ezt az "általános ismeret / részvízgyűjtőre vonatkozó ismeret" szövegének aránya indokolja, tekintve az általános ismeretek túlsúlyát.

3. A honlapon történő közzététel linkjeinek megfelelő szervezése segítheti a leghatékonyabban a gyors keresést. Ehhez ajánlok átvételre egy annotált linkgyűjteményt, melyet a http://vgt.kornyezetvedok.hu oldalon tettem közzé:

  http://vgt.kornyezetvedok.hu/index_orszagos_terv.html,
  http://vgt.kornyezetvedok.hu/index_reszvizgyujto_tervek.html.

4. A víztest szemléletű tervezés alapja a víztest minősítése, amely terepi munkákon és monitoring-adatokon nyugszik. Az országos tervezet a mérőhelyek ismertetését táblázatba foglalva tartalmazza. Ebben azonban nincs utalás se az elvégzett mérésekre, se a mérőhelyhez tartozó adatokra.

A dolgozatban hivatkozott az OKIR adatbázisban nem mérési adat, hanem éves átlag található. Bizonyára ez a szám is tükröz némi információt, de nem helyettesíti a VKI minősítést megalapozó monitoring-adatokat. Emiatt javasolható a VGT mérőhely-táblázatának legalább a minősítésben szerepet játszó adatok számával történő kiegészítése.

5. A civil környezetvédők az első VGT társadalmasításakor több javaslattal is éltek, kéréseket fogalmaztak meg, levelek, nyílt levelek formájában. Néhány közülük most is időszerű, a levelezést mellékelem. Kiemelem a civil hozzászólások vágatlan formában történő közzétételét.

 

2015-08-31 -- A vgt-munkacsoport elküldte az OVF illetékeseinek az országos tervhez írt véleményét.

    A véleményben a NABE Balatonnal kapcsolatos észrevételei is szerepelnek.

 

2015-10-08 -- Az Országos Környezetvédelmi Tanács ülése

    Az OKT tárgyalta a három, jelenleg készülő vizes tervet. Három előadás hangzott el, utána vita volt, végül az OKT úgy határozott, hogy
    észrevételeket és javaslatokat ír a tervek felelőseinek, melyet következő, várhatóan december 3-i ülésén tárgyal majd meg.

    Az elhangzottakról a zöldek email-levelezőlistájára készített tájékoztató.